บจก. บิ๊ก ซีวิล กรุ๊ป
โทร 044-293-177, 089-949-7435
  • th

CIVIL PLASTER


CIVIL PLASTER

ระบบงานโครงสร้าง

โครงสร้างเป็นหัวใจหลักของบ้าน ถ้าบ้านของคุณมีปัญหา เนื่องจากโครงสร้า งไม่ดี ไม่ได้มาตรฐานจะทำความเสียหายให้ แก่ตัวบ้านมากที่สุด และการแก้ไขซ่อมแซมก็ทำได้ยากบ้านที่ ก่อสร้างได้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชาการวัสดุมีคุณภาพ การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรม จะทำให้บ้าน ของคุณ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ซึ่งในจุดนี้ BIG CIVIL GROUP ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเรามั่นใจยินดีรับประกันงานในส่วนของโครงสร้างหลักให้กับ เจ้าของบ้านเป็นระยะเวลา 12 ปีเต็ม นับจากวันส่งงาน

ระบบงานก่อฉาบ

งานก่อฉาบ จะเริ่มงานดังกล่าวนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการทำโครงสร้าง คาน เสา พื้น เรียบร้อยแล้ว ส่วนของวัสดุที่ใช้ก่อมีอิฐบล็อค อิฐมอญ อิฐมวลเบา ซึ่งแต่ล่ะประเภทมีความแตกต่างกันในส่วนของวัสดุปูนก่อ ปูนฉาบและเทคนิกในการทำ ที่แตกต่างกันออกไป การฉาบที่ดีจะทำให้บ้านของคุณ ดูสวยงามยิ่งขึ้น นอกจากนั้นบ้านที่มีการควบคุมการก่อฉาบที่ดี จะช่วยขจัดปัญหาการแตกร้าวได้

ระบบงานสถาปัตย์

การดำเนินการก่อสร้างโดยทีมงานที่มีความเชียวชาญ ประสบการณ์โดยตรงเฉพาะด้านในแต่ล่ะงาน ดังนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนสามารถให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกาสต่อไป